Over Dutch into English
Werkwijze
Services
Vertaling
Editing
Quick & Straight Forward
Spoed & Afhankelijk
van deadline
Algemene Voorwaarden
Contact
Tarief
contact@DutchintoEnglish.nl
Dutch into English                                                                               
translation and editing
Welkom
Eigendomsrechten, auteursrechten en geheimhoudingsplicht

'Dutch into English' eerbiedigt de eigendomsrechten van zijn klanten en behandelt alle informatie vertrouwelijk, zowel de inhoud van het stuk als genoemde namen van personen en bedrijven.

Al het werk wordt door D.E. Burgess zelf uitgevoerd en niet uitbesteed.  Bij zeldame gelegenheden, waarbij een 'second opinion' nodig is, heeft dit alleen betrekking op de woordkeuze of een enkele zin uit de tekst en worden slechts de meest betrouwbare bronnen benaderd.  Geen details, namen en daaruit volgende informatie wordt verstrekt aan derde partijen .

Ongeacht wie het auteursrecht heeft, wordt alleen met de contactpersoon van de klant onderhandelt.
EN
Computer Aided Vertalingen