Over Dutch into English
Werkwijze
Services
Vertaling
Editing
Spoed & Afhankelijk
van deadline
Eigendomsrechten, auteursrechten en geheimhoudingsplicht
Algemene Voorwaarden
Contact
Tarief
contact@DutchintoEnglish.nl
Dutch into English                                                                               
translation and editing
Welkom
Services - Quick & Straight Forward

Dit type vertaling voorziet in een nauwkeurige open en gemakkelijk te begrijpen Engelse versie.  Slechts de meest gangbare woorden worden gebruikt.

Dit is special bruikbaar voor 'outsourcing' documenten en is allerminst bedoeld om op de klant indruk te maken of een literair kunstwerk te zijn.
EN
Computer Aided Vertalingen