Over Dutch into English
Werkwijze
Services
Vertaling
Editing
Quick & Straight Forward
Spoed & Afhankelijk
van deadline
Eigendomsrechten, auteursrechten en geheimhoudingsplicht
Algemene Voorwaarden
Contact
contact@DutchintoEnglish.nl
Dutch into English                                                                               
translation and editing
Welkom
Vertaling:              Euro 40,- per uur, begrensd met een maximale prijs per woord

Editing:                 Euro 35,- per uur;

Minimaal tarief:     Euro 15,- ;

CV's:                    Per individuele offerte.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.  Er zijn geen administratiekosten*.  Facturering per document en betaling binnen 14 dagen.

Op verzoek kan een aangepast nacht/weekend tarief met u worden besproken. 
Tarief
*Mits alle betalingen voldaan.
EN
Computer Aided Vertalingen