Over Dutch into English
Werkwijze
Services
Editing
Quick & Straight Forward
Spoed & Afhankelijk
van deadline
Eigendomsrechten, auteursrechten en geheimhoudingsplicht
Algemene Voorwaarden
Contact
Tarief
contact@DutchintoEnglish.nl
Dutch into English                                                                               
translation and editing
Welkom
Services - Vertalingen

Dutch into English heeft voornamelijk ervaring met de volgende soort teksten en vakgebieden:

a ICT documentatie (functioneel ontwerp, use cases, technisch ontwerp)
a management consultancy
a loopbaan assessments
a rapporten en verslagen
a notuleren
a PowerPoint presentaties
a brochures en nieuwsbrieven
a persberichten
a marktonderzoek
a websites
a handleidingen
a toespraken
a C.V.s
a contracten

Bij vertaling van het Nederlands naar het door u gewenste Engels, worden de volgende punten in acht genomen:

 Huisstijl van het bedrijf / Eigen woordenschat
  Neutrale / auteur stijl
  Niveau van het vereiste Engels (1e of 2e taal?)
  Behouden complexiteit
  Vereenvoudigen text
  Woordkeuze (vriendelijik/serieus/ontspannen/sober/dynamisch/beknopt)
  Bedoeld voor intern gebruik, partner, extern gebruik
 'Quick and Straight Forward', link
EN
Computer Aided Vertalingen
 Computer aided vertalingen, link