Over Dutch into English
Services
Vertaling
Editing
Quick & Straight Forward
Spoed & Afhankelijk
van deadline
Eigendomsrechten, auteursrechten en geheimhoudingsplicht
Algemene Voorwaarden
Contact
Tarief
contact@DutchintoEnglish.nl
Dutch into English                                                                               
translation and editing
Welkom
Werkwijze

Accuraat in vertaling
        Accuraat in Engels
                Accuraat in communicatie
                        … begrepen worden de eerste keer, elke keer


Elk opdracht begint met een gesprek over uw eisen voor uw doelgroep en het niveau, waarop het Engels vertaald moet worden.

Moet de vertaling een speciale bedrijfsstijl zijn met een specifieke woordenschat of een nieuwe frisse aanpak?  Moet het de schrijfstijl van de auteur hebben of juist neutraal van toon? 
Is de doelgroep voor Engelstalige of wordt Engels gebruikt als tweede taal voor communicatie?  Welk niveau wordt onmiddelijk begrepen en voldoet zonder het herhaaldelijk te moeten lezen.
Is het onderwerp moeilijk te begrijpen en vraagt om een eenvoudiger verwoording?
Is het onderwerp bedoeld voor een zusterorganisatie of voor een partner?

De vertaling wordt een Engelse versie van het origineel en wel op een wijze, die u wilt en bedoelt.
EN
Computer Aided Vertalingen